Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12164
Title: Особливості розвитку бактеріопланктону Куяльницького лиману в 2015-2017 рр.
Other Titles: Characteristics of bacterioplankton in the Kuyalnyk estuary development in 2015-2017
Authors: Ковальова, Наталя Володимирівна
Медінець, Володимир Іванович
Медінець, Сергій Володимирович
Конарева, Ольга Петрівна
Солтис, Інна Євгенівна
Kovalova, Nataliia V.
Medinets, Volodymyr I.
Medinets, Sergiy V.
Konareva, Olga P.
Soltys, Inna Ye.
Citation: Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна, Серія: «Екологія». – 2017. Вип. 17. – С. 20-28.
Issue Date: 2017
Publisher: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Keywords: бактеріопланктон, мікроорганізми, бактерії, Куяльницький лиман
bacterioplankton, microorganisms, bacteria, Kuyalnyk Estuary
Abstract: Мета. Вивчення змін чисельності бактеріопланктону в водах Куяльницького лиману в 2015-2017 рр. під впливом абіотичних факторів в умовах контрольованого експерименту по заповненню лиману морською водою. Методи. Мметод прямого підрахунку мікроорганізмів під мікроскопом. Результати. Чисельність бактеріопланктону Куяльницького лиману змінювалася в дуже широких межах (1,4∙106 кл/мл - 140∙106 кл/мл) і на 1-2 порядки перевищувала значення в морських водах і прісноводних джерелах, які впадають до лиману. Динаміка дворічного ряду спостережень показала різкі зміни кількості бактеріопланктону в лимані, де його чисельність зменшилася в 2016 р. по зрівнянню с 2015 р. в середньому в 2,2 рази. Розподіл ЧБ у воді лиману показав кількісну перевагу в придонному шарі, що свідчить про надходження мікроорганізмів до водного шару з донних відкладень. Висновки. Різкі зміни ЧБ у водах Куяльницького лиману , на нашу думку, були пов’язані з декількома факторами: з одного боку інтенсивний розвиток архей в 2015 р. міг бути спровокований змінами умов середовища у зв’язку з заповненням лиману морською водою, з іншого боку - різке зменшення кількості мікроорганізмів в 2016 р. було викликане випадінням гіпсу і утворенням гіпсової кірки на дні, що на деякий час практично припинило всі обмінні процеси на межі вода-дно.
Purpose. To study changes in the Kuyalnik Estuary bacterioplankton number in 2015-2017 under the influence of abiotic factors in conditions of controlled experiment consisting at the estuary refilling with marine water. Methods. Number of microorganisms in the Kuyalnyk Estuary and the adjacent water-bodies/watercourses has been studied. Method of direct count of microorganisms under microscope has been used. Results. Bacterioplankton number in the Kuyalnyk Estuary varied within very broad limits (1.4∙106 cell/ml - 140∙106 cell/ml); it was 1-2 orders of magnitude higher than in marine water and fresh watercourses entering the estuary. Dynamics of the two years’ set of observations has shown sharp changes of bacterioplankton number in the estuary; in 2016 it decreased in the average 2.2 times compared with 2015. Bacterioplankton number distribution in the estuary has shown quantitative prevalence in the bottom layer, which evidences arrival of microorganisms into the bottom layer from bottom sediment. Results. To our mind the sharp changes in bacterioplankton number in the Kuyalnyk Estuary were connected with several factors: on one hand intensive archaea development in 2015 could have been provoked by the changes in the environment caused by the estuary refilling with marine water; on the other hand, sharp decrease in microorganisms number in 2016 were caused by gypsum sedimentation and gypsum crust forming on the estuary floor, which practically suspended all the exchange processes between water and the bottom for some time.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12164
ISSN: 2415-7651
Appears in Collections:Статті та доповіді РЦІМПСЕД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2Kovalova.pdf422.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.