Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11850
Title: Інвективи в українській мові
Authors: Форманова, Світлана Вікторівна
Citation: Інвективи в українській мові : дис ... д-ра філол. наук / С. В. Форманова . – Одеса, 2013 . – 450 с.
Issue Date: 2013
Keywords: вербальна інвектива
українська мова
сугестивний вплив
Abstract: Метою дослідження є аналіз сучасних форм українськомовної субстандартної вербальної інвективи та з’ясування її прагматичної, соціолінгвістичної та лінгвокультурної зумовленості. Мета дослідження передбачила необхідність вирішення таких завдань: простежити формування і становлення інвективи в українській мові; схарактеризувати ознаки інвективи як жанру; з’ясувати жанрово-стильові особливості античної, біблійної інвективи та інвективи епохи Відродження; визначити психолінгвістичні основи обрáзи в комунікативній інтеракції; проаналізувати національну специфіку інвективи та її різновиди в українській мові; висвітлити характерні семантико-стилістичні особливості української інвективи; обґрунтувати поняття інвективи як засобу сугестивного впливу та визначити її основні функції у мовленні; виявити гендерну специфіку вживання інвективи; схарактеризувати особливості використання інвективи у неформально-молодіжних угрупуваннях; розкрити організацію сучасних форм вербальної та невербальної інвективи у створенні конфліктного дискурсу; на основі соціолінгвістичного опитування визначити ставлення респондентів до інвективи; конкретизувати термінологічний апарат дослідження інвективи.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11850
Other Identifiers: УДК 81’1+82+808.1+801.82
Appears in Collections:Дисертації ФФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДИСЕРТАЦІЯ ДАК МОН УКРАЇНИ.pdf2.79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.