Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11517
Title: Особливості формування соціальної компетентності у підлітків
Authors: Хлівнюк, Тетяна Петрівна
Петрусенко, А.
Khlivniuk, Tetiana P.
Citation: Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 травня 2017 року / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Навч.-наук. ін-т інформ. та соц. технол. [та ін.] . – Одеса : Бондаренко М.О., 2017 . – 293 с.
Issue Date: 2017
Keywords: соціальна компетентність
підліткі
формування
Abstract: Проблема формування соціальної компетентності у підлітків є актуальною темою, яка все більше досліджується та обговорюється в наукових колах в останні десятиліття. Це зумовлено тим, що в сучасних умовах розвитку українського суспільства набуває популярності компетентністний підхід в освіті, реалізація принципів якого є важливою умовою для формування та рюзвитку соціально активної, відповідальної, всебічно розвиненої особистості.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11517
Appears in Collections:Статті та доповіді (Соціальна робота)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
290-293.pdf204.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.