Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11415
Title: Роль бюджетування у фінансовому управлінні сучасними підприємствами
Authors: Прокоф'єва, Ганна Сергіївна
Шишкіна, О. М.
Прокофьева, Анна Сергеевна
Prokofieva, Ganna S.
Citation: Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 травня 2017 року / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Навч.-наук. ін-т інформ. та соц. технол. [та ін.] . – Одеса : Бондаренко М.О., 2017 . – 293 с.
Issue Date: 2017
Keywords: фінансове планування
ринкова економіка
бюджетування
підприємство
Abstract: Необхідність застосування фінансового планування на підприємстві обумовлена тим, що воно дозволяє вибрати найбільш ефективні шляхи його розвитку, втілює намічені стратегічні цілі в конкретні фінансові показники, дає можливість оцінити ефективність діяльності підприємства, допомагає розраховувати і стежити за використанням фінансових ресурсів, а також може бути інструментом їх залучення. В економічній науці немає загальноприйнятого розуміння сутності категорії бюджетування. І. А. Бланк визначає його як «оперативний фінансовий план, що розробляється зазвичай в рамках до одного року, який відображає витрати і надходження коштів за окремими напрямами господарської діяльності, окремих видів операцій, окремими інвестиційними проектами».
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11415
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48-50.pdf830.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.