Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11396
Title: «Новый евроатлантизм» как шанс для Украины на безопасность в евроатлантическом пространстве безопасности
Other Titles: «Новий євроатлантизм» як шанс для України на безпеку в євроатлантичному просторі безпеки
Authors: Глебов, Сергей Владимирович
Глебов, Сергій Володимирович
Citation: Євроатлантична інтеграція України: глобальний та регіональний виміри : зб. аналітичних матеріалів
Issue Date: 2008
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: «новый евроатлантизм»
«Евроатлантическое пространство»
Украина
«новий євроатлантизм»
«Євроатлантичний простір»
Україна
Abstract: Принадлежность Украины к Восточноевропейского Пограничье обусловливает крайне опасно для Украины геополитическое среду. Украина, благодаря тому, что оказалась под влиянием различных центров силы и не имеет возможности надеяться на реализацию государственного нейтралитета самостоятельно, не попадает ни в пространства безопасности этих центров силы. Это крайне негативно влияет на все процессы общественно-политической и экономической жизни страны. концепция «Нового атлантизма» дает теоретический шанс совместить вопросы безопасности зоны в Европе в интересах национальной безопасности как Украины, так и других государств евроатлантического пояса.
Приналежність України до Східноєвропейського Прикордоння зумовлює вкрай небезпечне для України геополітичне середовище. Україна, завдяки тому, що опинилася під впливом різних центрів сили та не має спроможності сподіватися на реалізацію державного нейтралітету самотужки, не потрапляє до жодного простору безпеки цих центрів сили. Це вкрай негативно впливає на всі процеси суспільно-політичного та економічного життя країни. Концепція «нового євроатлантизму» дає теоретичний шанс поєднати безпекові зони в Європі на користь національної безпеки як України, так й інших держав євроатлантичного поясу.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11396
ISBN: 978-966-190-074-4
Appears in Collections:Статті та доповіді ФМВПС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47-67.pdf456.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.