Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1138
Title: Вплив комплексів германію (IV) з саліцилальгідразонами хлорбензоїдної та нітробензоїдної кислот на вміст основних популяцій і субпопуляцій лімфоцитів у мишей при запаленні
Other Titles: Влияние комплексов германия (IV) с салицилальгидразонами хлорбензойной и нитробензойной кислот на содержание основных популяций и субпопуляций лимфоцитов у мышей при воспалении
THE INFLUENCE OF COORDINATION COMPOUNDS OF GERMANIUM (IV) WITH NITROBENZOIC AND CHLORBENZOIC ACIDS SALICYLALHYDRAZONES ON THE CONTENT OF THE BASIC LYMPHOCYTES POPULATIONS AND SUBPOPULATIONS IN THE COURSE OF INFLAMMATION IN MICE
Authors: Нікітін, О. В.
Галкін, Борис Миколайович
Філіпова, Тетяна Олегівна
Сейфулліна, Інна Йосипівна
Шматкова, Н. В.
Nikitin, O. V.
Galkin, Borys M.
Filipova, Tetiana O.
Seifullina, Inna Y.
Shmatkova, N. V.
Галкин, Борис Николаевич
Сейфуллина, Инна Иосифовна
Филиппова, Татьяна Олеговна
Citation: Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
Issue Date: 2009
Publisher: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова=Odesa National Mechnykov University
Keywords: германій (IV)
координаційні сполуки
лімфоцити
запалення
германий (IV)
координационные соединения
лимфоциты
воспаления
germanium (IV)
coordination compounds
lymphocytes
inflammation
Series/Report no.: Т. 4; С. 48-52
Abstract: Показано, що при запаленні, викликаному зимозаном, імунорегуляторний коефіцієнт (CD4/CD8) зростає в 1,8 рази, що свідчить про активацію імунної системи. На тлі запалення також на 70% підвищується кількість NK-клітин. Досліджувані координаційні сполуки германію знижують число натуральних кілерів, вміст Т-хелперів і підвищують кількість Т-супресорів, що призводить до зменшення співвідношення CD4/CD8.
It was shown that in zymozan induced inflammation CD4/CD8 ratio increased for 1.8 times, that showed immune system activation. Also on the background of inflammation NK-cells content increased for 70%. Studied coordination compounds of germanium decrease the level of NK-cells and T-helpers but increase the level of T-suppressors that result in decreasing of CD4/CD8 ratio.
Description: Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology. - 2009 (4). С.48-52
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1138
Appears in Collections:Мікробіологія і біотехнологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48-52+.pdf115.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.