Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11362
Title: Самозахист як форма захисту гідності працівника
Authors: Байло, Олена Володимирівна
Bailo, Olena V.
Citation: Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр.наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
Issue Date: 2017
Keywords: гідність
гідність працівника
самозахист
Abstract: Відповідно до ст. 55 Конституції України усім громадянам гарантовано право на захист своїх прав та свобод будь-якими не забороненими законом засобами. Дієвою формою захисту права працівника на гідність можна вважати і застосування неюрисдикційних форм захисту. В науці трудового права неюрисдикційною формою захисту трудових прав працівників визнається самозахист, проте у чинному КЗпП України відсутні спеціальні норми про цю форму захисту.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11362
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19-21.pdf245.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.