Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11306
Title: Дослідження лояльності співробітників банку на основі розрахунку індексу eNPS
Authors: Дем'янчук, Марина Афанасіївна
Фітяк, О. Б.
Демьянчук, Марина Афанасьевна
Demianchuk, Maryna A.
Citation: Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 травня 2016 року, м. Одеса / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин ; гол. редкол. Т. О. Журавльова . – Одеса : Бондаренко М.О., 2016 . – 363 с.
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: банківський сектор
економіка
індекс eNPS
Abstract: На сучасному етапі розвитку банківський сектор економіки України переживає дуже складний час. Прибутковість банківської діяльності зменшилась, в суспільстві сформувалося негативне ставлення до банків і банкірів, а також почуття недовіри до банківського сектору як такого. Це пов’язано зі швидкими темпами інфляції гривні і, відповідно. Недоцільності зберігання коштів національної валюти на депозитних рахунках. В цих умовах повинні змінитися як вимоги до самого персоналу комерційного банку, так і до системи управління персоналом в цілому. На наш погляд, в сучасних умовах, необхідно не формальне, а реальне визнання стратегічної важливості людського фактору в банківській установі. Внаслідок цього потрібен стратегічний підхід саме до управління персоналом в рамках антикризових заходів комерційного банку.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11306
ISBN: 978-617-7261-90-1
Appears in Collections:Статті та доповіді ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
79-82.pdf306.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.