Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11267
Назва: Нейролінгвістична Мілтон-модель у системі методів дослідження комунікативної сугестії
Інші назви: Нейролингвистическая Милтон-модель в системе методов исследования коммуникативной суггестии
Neurolinguistic Milton-model in the communicative suggestion research methods system
Автори: Ковалевська, Тетяна Юріївна
Ковалевская, Татьяна Юрьевна
Kovalevska, Tetiana Yu.
Бібліографічний опис: Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
Дата публікації: 2017
Видавництво: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова: сугестія
нейролінгвістичне програмування
метамодель
Мілтон-модель
мовленєвий вплив
суггестия
нейролингвистическое программирование
Милтон-модель
речевое воздействие
suggestion
Neuro-Linguistic Programming
metamodel
Milton-model
verbal influence
Серія/номер: ;Вип. 24, том 2.
Короткий огляд (реферат): З огляду на комплексний підхід до поняття комунікації у статті виокремлено базові складники комунікативної сугестії, до яких уналежнено нейрофізіологічні, психоментальні, загальносеміотичні та власне мовні фактори. У межах останніх розглянуто актуальні методи нейролінгвістичного дослідження мовленнєвого впливу, де акцентовано на науковій релевантності методу Мілтон-модельної ідентифікації, запропонованому у парадигмі НЛП. Акцентовано на синкретичному характері Мілтон-моделі, у якій на ґрунті метамодельних показників систематизовано вербальні й невербальні сугестогени, та на її функційній специфіці, що полягає у здійсненні комунікативного впливу на особистісну / колективну психоструктуру. Встановлено, що застосування зазначених методів уможливлює прогнозовану ініціацію комунікативного впливу.
На основе комплексного подхода к понятию коммуникации в статье определены базовые составляющие коммуникативной суггестии, представленные нейрофизиологическими, психоментальными, общесемиотическими и собственно языковыми факторами. Для реконструкции языковой специфики использованы нейролингвистические методы, особое внимание уделено методу Милтон-модельной идентификации, предложенному в парадигме НЛП. Акцентировано на синкретическом характере Милтон-модели, где на основе метамодельных показателей систематизированы вербальные и невербальные суггестогены, и на её воздействующей функциональной специфике.
In view of a complex approach to the concept of communication, the basic elements of communicative suggestion are singled out in the article, including the neurophysiological, psychomental, general semiotic and proper lingual factors. In the network of the latter ones, the relevant verbal influence neurolinguistic research methods are considered, and the relevance of Milton-model identification method having been introduced in NLP paradigm is emphasized. The author pays special attention to the syncretic nature of the Milton-model, where verbal and non-verbal suggestogenes are systematized basing on the metamodel indexes, and to its functional specificity, which (unlike the metamodel identification) is manifested in carrying out communicative influence onto the personal / collective psychostructure. The respective metamodel elements (non-specific lexics, nominalizations, comparative constructions, universal quantifiers, complex equivalency, modal operators, presuppositions etc) are highlighted, as well as the hypnotic techniques’ components (predicate lexics, overload technique, built-in commands etc). It is elicited that utilizing these methods allows to acquire predictable initiation of communicative influence in the multi-genic discourses sphere.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11267
Розташовується у зібраннях:Записки з українського мовознавства

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
116-123.pdf444.41 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.