Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11236
Title: Ідентифікація кризи на ринку страхових послуг
Authors: Ніколаєв, Юрій Олегович
Афієнко, А. Ю.
Citation: Актуальні проблеми економіки : теорія і практика : зб. матеріалів 71-ої студ. наук. конф. 23-24 квітня 2015 р. м. Одеса : присвяч. до 150-річчя ОНУ імені І.І. Мечникова / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин . – Одеса : Унипринт, 2015 . – 113 с.
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: економічна сутність
страхові послуги
криза
Abstract: Складні умови ринкових трансформацій, кризові явища в економіці України та світова фінансово-економічна криза завдали суттєвого негативного впливу на вітчизняний ринок страхових послуг. Водночас вони виявили низку невирішених питань теоретичного, методичного та прикладного характеру в його функціонуванні. Криза поглибила сучасні проблеми, що пов’язані із недосконалістю законодавства зі страхування, низькою інституційною спроможністю і статусом регулятора, відсутністю у нього дієвого механізму щодо недопущення демпінгової політики, проявів шахрайства і тінізації ринку страхових послуг та ринку перестрахування. Під впливом кризи відбулося різке скорочення розмірів активів страховиків, зниження показників ліквідності та платоспроможності нижче рівня регуляторних вимог. Криза виявила, що рівень фінансової стійкості вітчизняних страховиків недостатній, щоб протистояти її негативному впливу, та загострила потребу у розв’язанні застарілих та низки нових, невирішених проблем ринку страхових послуг.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11236
Appears in Collections:Статті та доповіді ФМВПС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
97-99.pdf198.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.