Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11228
Title: Вдосконалення здійснення активних операцій комерційним банком в умовах нестабільності банківської системи України
Authors: Назаркіна, Людмила Іванівна
Завазальська, А. В.
Citation: Актуальні проблеми економіки : теорія і практика : зб. матеріалів 71-ої студ. наук. конф. 23-24 квітня 2015 р. м. Одеса : присвяч. до 150-річчя ОНУ імені І.І. Мечникова / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин . – Одеса : Унипринт, 2015 . – 113 с.
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: комерційний банк
активні операції
банківська система
Україна
Abstract: В умовах нестабільності, кризова ситуація, яка склалась у фінансовому секторі, викликана швидкими темпами зростання недовіри до банківських установ України, спонукала до виникнення проблем, що досить значно вплинули на здійснення ними активних операцій. Активні операції складають істотну частину банківських операцій і в діяльності банків мають одне з первинних значень, оскільки є операціями, що формують доходи банків, а отже їхні активи. Здійснюючи активні операції, банки розширюють ресурсну базу своїх клієнтів, дають змогу модернізувати їх виробництво та максимізувати прибуток, що в цілому позитивно впливає на економічний та соціальний розвиток держави.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11228
Appears in Collections:Статті та доповіді ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
80-83.pdf211.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.