Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11223
Title: Розвиток лідерського потенціалу менеджерів в умовах конкуренції
Other Titles: Развитие лидерского потенциала менеджеров в условиях конкуренции
Development of leadership potential in the competetive conditions
Authors: Чернявська, Тетяна Павлівна
Чернявская, Татьяна Павловна
Chernyavska, Tetyana P.
Citation: Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: особистісний потенціал
менеджер-лідер
бізнес
управлінська діяльність
умови конкуренції
личностный потенциал
менеджер-лидер
бизнес
управленческая деятельность
условия конкуренции
personal potential
manager leader
business
managerial activity
competitive conditions
Series/Report no.: ;Т. 16, вип. 1(35).
Abstract: У статті розглянуті теоретичні аспекти проблеми розвитку лідерського потенціалу менеджерів в умовах конкуренції. Обґрунтовуються положення, що напружена глобальна конкуренція створює зростаючі глобальні можливості розвитку організації і розвитку суспільних процесів в цілому; ефективність і успішність діяльності організацій залежить від того, наскільки сильний їх лідерський потенціал.
В статье рассматриваются теоретические аспекты проблемы развития лидерского потенциала менеджеров в условиях конкуренции. Обосновывается положение, что глобальная конкуренция создает возрастающие глобальные возможности для развития организаций и развития социальных процессов в ней; эффективность и успешность деятельности организации зависит от того, насколько является сильным ее лидерский потенциал.
This article is devoted to the theoretical issues of the leadership potential development in the competitive conditions. The thesis, that global competition creates increasing global opportunities for the organizational development and development of social processes in it, is substantiated. The effectiveness and successfulness of organizational activity depends on the power of its leadership potential.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11223
Appears in Collections:Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
55-62.pdf207.23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.