Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11220
Title: Історія України в книжкових пам’ятках XVI-XVII ст. : з колекцій Наукової бібліотеки ОНУ
Authors: Полевщикова, Олена Вікторівна
Бережок, Євгенія Володимирівна
Ляшенко, Ольга Леонідівна
Berezhok, Yevgeniya V.
Бережок, Евгения Владимировна
Полевщикова, Елена Викторовна
Polevshchykova, Olena V.
Citation: Історія України в книжкових пам'ятках XVI-XVII ст. З колекції Наукової бібліотеки ОНУ ім. І.І. Мечникова : зб. наук. праць / упоряд.: О. В. Полевщикова [та ін.] ; наук. ред.: В. М. Хмарський ; відп. ред.: М. О. Подрезова ; бібліогр. ред.: О. С. Мурашко, В. С. Кочмар ; Одеський нац. університет ім. І.І. Мечникова, Наукова бібліотека. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2011. – 330 с.
Issue Date: 2011
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: «Оповідь про про те , що відбулося під час війни з Польщею аж до року 1676» за «Османським дзеркалом »
“Thesaurus polonolatinogr æcus ” Гже Гожа Кнапа як джерело до вивчення середньовічно ї України
Історичний текст як картина минулого і як відображення реалій своєї доби: на прикладі «синопсису».
Західноєвропейська україніка XVI‑XVII ст. В бібліотеках Воронцових (за архівними матеріалами)
Схолії та карта Йоганна Вільгельма Стукіуса до «Периплу Понта Евксинського»
Українські кириличні стародруки у фондах університетської бібліотеки: до історії формування колекції
Українські козаки у висвітленні Ж.-О. де Ту
Iсторiя України другої половини XIV–XVII ст. в письмових джерелах у фондах Наукової бібліотеки ОНУ: матеріали до бібліографії
Abstract: Збірник містить матеріали до історії України XVI-XVII ст., представлені у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Видання, що складається з публікацій оригінальних документів, вперше перекладених українською мовою, бібліографічних матеріалів, статей та повідомлень, спрямоване на науково-бібліографічне розкриття фондів бібліотеки і сприяє укладанню систематизованого репертуару української книги й періодики та іноземної україніки. Видання призначене для істориків, філологів, викладачів, аспірантів та студентів, всіх, хто цікавиться історією України.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11220
ISBN: 978-617-689-003-4
Other Identifiers: УДК 94(477):094:027.7”14/16”
Appears in Collections:Монографії НБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
istorija_ukr.pdf23.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.