Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11206
Title: Особливості механізму міжбюджетного регулювання в Україні
Authors: Захарченко, Наталя Вячеславівна
Пайзулаев, Б. С.
Zakharchenko, Natalia V.
Захарченко, Наталья Вячеславовна
Citation: Актуальні проблеми економіки : теорія і практика : зб. матеріалів 71-ої студ. наук. конф. 23-24 квітня 2015 р. м. Одеса : присвяч. до 150-річчя ОНУ імені І.І. Мечникова / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин . – Одеса : Унипринт, 2015 . – 113 с.
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: механізм
міжбюджетне регулювання
Україна
особливість
Abstract: Сучасний стан державного управління регіональним розвитком та процеси децентралізації гострого відрізняють проблеми бюджетного регулювання розвитку регіонів. Виникнення конфліктних ситуацій між центром та регіонами щодо обсягів трансфертної підтримки свідчить не тільки про надмірну заполітизованість процесу фінансової децентралізації, а й про те, що сам механізм формування місцевих бюджетів є недостатньо ефективним. Враховуючи зазначене, ми розуміємо, що механізм формування місцевих бюджетів, а насамперед одна із складових цього механізму – міжбюджетне регулювання – потребує кардинальних змін Міжбюджетні відносини стали предметом дослідження таких вчених як: С.Булгакова, О.Василик, В.Кравченко, О.Кириленко, І.Луніна, В.Опарін, В.Малько, С.Кондратюк, С.Слухай, Т.Токарєва, В.Федосов, С.Юрій, В.Швець та ін. У працях названих авторів досить широко висвітлено становлення місцевих бюджетів, регулювання міжбюджетних відносин та законодавчої бази. Метою роботи є: визначення особливостей мiжбюджетного регулювання в Україні.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11206
Appears in Collections:Статті та доповіді ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57-59.pdf191.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.