Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11185
Title: Принципи добору новин мережевими виданнями: як інтернет-журналісти центральних ЗМІ подають інформацію про події у регіонах України
Authors: Стеблина, Наталія Олександрівна
Steblyna, Nataliia O.
Стеблина, Наталия Александровна
Citation: Соціальні комунікації: теорія і практика : наук. журн.
Issue Date: 2015
Keywords: регіональні новини
принципи добору новин
новини в інтернет-ЗМІ
джерела новин
виробництво новин
сприйняття новин
деформація реальності у журналістиці
regional news
principles of news selection
news in internet-media
news sources
generating of news
news perception
journalism and reality deformation
региональные новости
принципы отбора новостей
новости в интернет-СМИ
источники новостей
производство новостей
восприятие новостей
деформация реальности в журналистике
Series/Report no.: ;Т. 1.
Abstract: У статті визначаються принципи селекції інформаційних повідомлень інтернет-ЗМІ: майже повна відсутність ексклюзивних джерел, залежність від прес-релізму та гарячих новин, фрагментарність у подачі новин з регіонів. Також укладено рейтинг згадуваності областей України у новинах центральних ЗМІ, визначені провідні теми цих новин та їх джерела. На основі цих даних робиться висновок про те, що інформаційні сайти відмовилися від генерування новин, натомість стають майданчиком, на якому журналісти розміщують передруки – резонансну інформацію з інших джерел.
Principles of internet-news selection are determined in the article: uncommon usage of exclusive sources, high dependence on press-releases, hot information and fragmentary coverage of regional news. Rating of regions mentioning in central internet media is concluded, leading topics and sources of news from regions are identified. Based on these data conclusion is made: information sites are refused the function of news generating, in return internet media became a ground for reprinted information based on alien sources.
В статье определяются принципы селекции информационных сообщений интернет-СМИ: почти полное отсутствие эксклюзивных источников, зависимость от прессрелизма и гарячих сообщений, фрагментарность в подаче новостей из регионов. Также составлен рейтинг упоминаемости областей Украины в новостях центральных СМИ, определены ведущие темы и этих новостей и их источники. На основании этих данных делается вывод о том, что информационные сайты отказались от производства новостей, вместо этого они становятся площадкой, на которой журналисты публикуют перепечатки: резонансную информацию из других источников.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11185
Appears in Collections:Статті та доповіді ФЖРВС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
принципи добору новин мережевими виданнями.pdf492.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.