Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11128
Title: Принципи державного регулювання національної економіки в умовах глобалізації
Other Titles: Принципы государственного регулирования национальной экономики в условиях глобализации
The principles of state regulation of national economy in conditions of globalization
Authors: Масленніков, Євген Іванович
Якубовський, Сергій Олексійович
Белякова, Вікторія Вікторівна
Масленников, Евгений Иванович
Якубовский, Сергей Алексеевич
Белякова, Виктория Викторовна
Maslennikov, Yevhen I.
Yakubovskyi, Serhii O.
Beliakova, Viktoriia V.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: державне регулювання
глобалізація
національна економіка
інтеграція
експорт
глобальна економіка
государственное регулирование
глобализация
национальная экономика
интеграция
экспорт
глобальная экономика
government regulation
globalization
national economy
integration
export
global economy
Series/Report no.: Економіка;Т. 22, вип. 2(55).
Abstract: У статті розглянуто модель державного управління економікою, що склалася за роки незалежності в Україні, досліджено її недоліки, негативні наслідки, що базуються на галузевих принципах. Запропоновано основні принципи державного регулювання та розглянуто пріоритетні напрямки розвитку економіки України в умовах глобалізації. Проведено аналіз основних показників, які доводять необхідність розвитку виробництв, орієнтованих на експорт продукції.
В статье сформированы основные принципы государственного регулирования и рассмотрены приоритетные направления развития национальной экономики в условиях глобализации. Проанализированы основные показатели, подтверждающие необходимость развития производств, ориентированных на экспорт продукции.
The main principles of state regulation are formulated in the article and priority directions of development of national economy are considered in the conditions of globalization. The main indicators confirming the need for the development of product-oriented industries are analyzed.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11128
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Економіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
65-69.pdf194.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.