Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11124
Title: Information-analytical system for the formation of innovative business infrastructures in the Odessa region
Other Titles: Інформаційно-аналітична система для формування бізнес-інноваційної інфраструктури в Одеському регіоні
Информационно-аналитическая система для формирования бизнес-инновационной инфраструктуры в Одесском регионе
Authors: Maslennikov, Yevhen I.
Rokhmistrova, Daiana V.
Масленніков, Євген Іванович
Рохмістрова, Даяна Вікторівна
Масленников, Евгений Иванович
Рохмистрова, Даяна Викторовна
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: innovative business structure
innovation centres
business incubators
бізнес-інноваційна структура
інноваційні центри
бізнес-інкубатори
бизнес-инновационная структура
инновационные центры
бизнес-инкубаторы
Series/Report no.: Економіка;Т. 22, вип. 1(54).
Abstract: The article analyses the current state of business innovation infrastructure in the Odessa region. Also analysed the current state of innovation and investment infrastructure in Ukraine. Revealed problems in the functioning of the existing regional innovation and investment infrastructure. Proved the efficiency of creating innovative business infrastructure in institutions of higher education, innovation centres, science parks, innovation incubators, technology transfer centres, innovative production and technology clusters and other innovative structures.
У статті проведено аналіз сучасного стану бізнес-інноваційної інфраструктури в Одеському регіоні. Проаналізовано сучасний стан інноваційно-інвестиційної інфраструктури в Україні. Виявлено проблеми у функціонуванні наявної регіональної інноваційно-інвестиційної інфраструктури. Недостатня увага до розвитку науково-технічної сфери призводить до структурної деформації економіки та домінування низькотехнологічних виробництв, малосприйнятливих наукових досягнень, що не дає змоги забезпечити підвищення конкурентоспроможності економіки. Доведено ефективність створення бізнес-інноваційних інфраструктур на базі вищих навчальних закладів, інноваційних центрів, наукових парків, інноваційних бізнес-інкубаторів, центрів трансферу технологій, інноваційних виробничо-технологічних кластерів та інших інноваційних структур.
В статье проведен анализ современного состояния бизнес-инновационной инфраструктуры в Одесском регионе. Проанализировано современное состояние инновационно-инвестиционной инфраструктуры в Украине. Выявлены проблемы в функционировании существующей региональной инновационно-инвестиционной инфраструктуры. Недостаточное внимание к развитию научно-технической сферы приводит к структурной деформации экономики и доминированию низкотехнологичных производств, малоблагоприятным научным достижениям, что не может обеспечить повышение конкурентоспособности экономики. Доказана эффективность создания бизнес-инновационных инфраструктур на базе высших учебных заведений, инновационных центров, научных парков, инновационных бизнес-инкубаторов, центров трансфера технологий, инновационных производственно-технологических кластеров и других инновационных структур.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11124
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Економіка

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
102-106.pdf285.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.