Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11039
Title: Поетика композиції історичного роману Миколи Вінграновського «Наливайко»
Authors: Саєнко, Валентина Павлівна
Димитрова, Наталя Петрівна
Саенко, Валентина Павловна
Saienko, Valentyna P.
Citation: Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
Issue Date: 1999
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Микола Вінграновський
історичний роман
поетика
композиція
Series/Report no.: ;Вип. 3.
Abstract: Обсяг самого поняття «композиція» такий широкий, хоч це недопустимо для терміна, що годі викласти всі існуючі літературознавчі версії. Визначення композиції в словниках та літературознавчих посібниках відображають різні точки зору на поняття «композиції!» художнього твору. Іноді під композицією розуміють побудову твору, розміщення його складових частин, порядок викладу подій як один із основних художніх засобів, за допомогою якого письменник характеризує діючих осіб і зображує коло життєвих явищ. Часто композицію ототожнюють з іншими категоріями теорії літератури — сюжетом, фабулою і навіть з системою образів. І поза увагою залишається вираження певних ідей, якому підпорядковуються всі образи і засоби їх взаємозв'язку.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11039
Appears in Collections:Проблеми сучасного літературознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
218-248-1.pdf1.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.