Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11033
Title: Про діалогічне дослідження літератури
Authors: Фащенко, Василь Васильович
Citation: Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
Issue Date: 1999
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: література
діалогічне дослідження
Series/Report no.: ;Вип. 3.
Abstract: Є дві основні історії літератур: переважно описова, на приклад, М. Грушевського чи С. Єфремова, і переважне концептуальна, до якої відносимо працю Д. Чижевського чи багатотомники Інституту літератури ім. Т. Шевченка. Перша прагне повноти фактів у просторі і часі. Друга — у часі й просторі відбирає факти (і часто зумисне) заради певної ідеї або цю ідею (що, безперечно, ближче до істини) вилущує із мережки послідовних фактів. Прагнучі об’єктивності, обидві - і в цьому парадокс - якоюсь мірою грішать проти правди. Перша — менше, якщо прагне зусібіч оглянути художні явища. Друга - більше, особливе тоді, коли ігнорує невідповідні обраній ідеї літератури феномени, полишаючи поза увагою їхні «розмови» між собою, у яких тільки й можна вловити момент істини.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11033
Appears in Collections:Проблеми сучасного літературознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18-23-1.pdf226.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.