Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11028
Title: Барокові тенденції в ораторсько- проповідницькій прозі другої по ловини ХVІІ століття (до вивчення доробку Іоаникія Галятовського)
Authors: Мостова, Людмила Борисівна
Мостовая, Людмила Борисовна
Mostova, Liudmyla B.
Citation: Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
Issue Date: 1998
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: гомілетика
Галятовський
проповідницька проза
барокова тенденція
Series/Report no.: ;Вип. 2.
Abstract: В період бурхливих подій ХVІІ-ХVIII ст. здійснюється прагнення до національного самовираження, оригінального світобачення і світовідчуття. Література ж стає проявом динаміки часу, напруженого оновлення суспільства. Прийшовши на зміну Відродженню, література бароко характеризується “поєднанням релігійних і світських мотивів, образів, тяжінням до різних контрастів, складної метафоричності, алегоризму і емблематичності, прагненням вразити читача пишним, барвистим стилем, риторичним оздобленням твору. Без сумніву, література бароко відбивала пошук стилю, революцію форми, що увібрала в себе тяжіння до новаторського способу творення. “Є всі підстави твердити, — слушно наголошує І. Іваньо, — що з середини XVII майже до кінця XVIII ст. бароко залишається стильовою домінантою творчості більшості українських письменників; стиль цей позначився на величезній кількості пам’яток письменства, що відносяться до різних літературних видів”.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11028
Appears in Collections:Проблеми сучасного літературознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
87-94-1.pdf464.02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.