Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11025
Назва: Дискурс вивчення категорії становості: інтегративний підхід. Віхи розвитку питання
Інші назви: Дискурс изучения категории состояния: интегративный подход. Вехи развития вопроса
A discourse study of the state category: integrated approach. Milestones in the development of the issue
Автори: Труба, Ганна Миколаївна
Труба, Анна Николаевна
Truba, Hanna M.
Бібліографічний опис: Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
Дата публікації: 2017
Видавництво: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова: інтегративний підхід
категорія становості
дискурс
интегративный подход
категория состояния
дискурс
integrative approach
the category of estates
discourse
Серія/номер: ;Вип. 27.
Короткий огляд (реферат): Мета статті — окреслити основні віхи розвитку питання категорії становості, яка є однією із базових категорій свідомості. Об’єктом аналізу є категорія становості, а предметом дослідження — інтегративний підхід у вивченні зазначеної категорії. У роботі використано описовий та інтегративний методи дослідження. Результатом дослідження є чітке визначення категорії становості у світоглядній картині світу, вивчення історії розвитку і становлення категорії становості і її місце серед інших категорій, а разом із тим окреслення нового підходу до вивчення вже розроблених лінгвістичних категорій з нової точки зору — інтегративного підходу. Актуальністю дослідження є висвітлення різних підходів до визначення поняття дискурсу взагалі, окреслення різних дискурсів категорії становості і інтегрування їх в одну структуру. Практична цінність результатів дослідження полягає у можливості використання його висновків у вирішенні питань оптимізації процесів навчання філологів, для глибшого розуміння категоризації мов у фундаментальних дослідженнях еволюції глибинних, базових категорій української мови, а також для покращення процесу засвоєння української мови як іноземної.
Цель статьи — обозначить основные вехи изучения вопроса о категории состояния, которая является одной из базовых категорий сознания. Объектом анализа является категория состояния, а предметом исследования — интегративный подход в изучении указанной категории. В работе использованы описательный и интегративный методы. Результатом исследования является определение категории состояния в мировоззренческой картине мира, изучение истории развития и становления категории состояния и её места среди других категорий, определение нового, интегративного подхода к изучению уже разработанных ранее лингвистических категорий. Актуальноcть исследования обусловлена необходимостью описания различных подходов к определению понятия состояния в разных дискурсах и интегрирования их в одну структуру. Практическая ценность результатов исследования заключается в возможности использования его результатов в решении вопросов оптимизации процессов обучения филологов, для более глубокого понимания категоризации языков, в фундаментальных исследованиях эволюции глубинных, базовых категорий украинского языка, для разработки вопросов изучения и оптимизации процесса усвоения украинского языка как иностранного.
This paper aims to identify the main milestones in the question of state category, which is one of the basic categories of consciousness. The object of the analysis is the category of state and subject of study — an integrative approach to the study of this category. The study used a descriptive and integrative methods. The result of this research is a clear ddlnition of status categories in the philosophical picture of the world, the study of the history and development of the state category and its place among other categories, however, the ddinition of a new approach to the study of already developed linguistic categories with a new perspective — an integrative approach. The relevance of the study is to highlight the different approaches to the dMinition of discourse in General, refer to a variety of discourses status categories and integrate them into one structure. The practical value of research results consists in possibility of use of its results in the matters of optimization of the processes of learning language for better understanding of the categorization of languages for basic research of the evolution of the underlying, the underlying categories of the Ukrainian language, to improve the process of learning Ukrainian as a foreign language.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11025
Розташовується у зібраннях:Мова

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
65-69.pdf167.5 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.