Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11023
Title: Пошук нової особистості
Authors: Пашковська, Ніна Феофанівна
Citation: Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
Issue Date: 1997
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: українська література
особистіть
пошук
Series/Report no.: ;Вип. 1.
Abstract: В українській літературі початку XX віку, з одного боку глибше осягаються чи відкриваються традиції літератури XIX століття, а з другого — народжуються нові напрями, котрі за всіма ознаками засвідчують вихід літератури на якісно продуктивніший етап. Пошук українською літературою нового змісту йшов у руслі загального піднесення європейських літератур, зростання національної свідомості народу, хоча в умовах колоніального розвитку наша література не могла визначитися так плідно, як інші. Т. Гундорова і Н. Шумило вважають, що новітній культурно- естетичний контекст в українській літературі початку XX сторіччя пов’язаний з орієнтацією, по-перше, “на збереження національно-народної ідентичності і просвітницький гуманізм” , по-друге, “на загальноєвропейський культурний контекст й універсальність його гуманістичної програми”. Таке розмежування дає теоретичні засади для визначення традиційних художніх структур та появи українського модернізму в кінці XIX ст., що спричинило полеміку, дискусії перших десятиліть XX віку.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11023
Appears in Collections:Проблеми сучасного літературознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
130-138-1.pdf370.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.