Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11000
Title: Післявесільна обрядовість українців лісостепового і степового Буго-Дністровського межиріччя (кінець XIX - перша чверть XX ст.): до питання про структуру і зміст
Authors: Петрова, Наталя Олександрівна
Петрова, Наталья Александровна
Petrova, Natalia O.
Citation: Лукомор'я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор'я
Issue Date: 2008
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: весільний ритуал
весілля українців
післявесільна обрядовість
Буго-Дністровське межиріччя
Series/Report no.: ;Вип. 2.
Abstract: Актуальність вивчення означеної проблеми полягає в тому, що не зважаючи на достатньо ґрунтовні дослідження структури та змісту традиційного весілля українців, із трьох циклів весілля післявесільна обрядовість, до якої дослідниками віднесено обряди залучення молодої до роду молодого, зближення двох родів1 вивчена найменше. Післявесільну обрядовість українців лісостепового і степового Буго-Дністровського межиріччя можна вивчати за різними джерелами - письмовими (кінець XIX - початок XX ст.) і за матеріалами польових досліджень, які дають змогу відтворити зміст та структуру обрядовості середини XX - початку XXI ст. Ми зупинимось на аналізі письмових свідчень кінця XIX - початку XX ст. і спробуємо з'ясувати ключові питання проблеми -структуру післявесільного циклу обрядодій та їх зміст. В означений хронологічний період післявесільна обрядовість не була предметом окремих наукових розвідок. Більшість авторів (аматорів, а не етнографів) робили записи традиційного весілля, подекуди вони вдавались до аналізу записаного ними матеріалу, але розглядали весілля комплексно, іноді навіть не виділяючи в ньому три цикли. Джерелами для нас є публікації дослідників кінця XIX - першої чверті XX ст. на сторінках видань «Живая старина» та «Вісник Одеської комісії краєзнавства», в яких містяться відомості про весільний обряд українців означеного регіону. Надруковані матеріали дають змогу відтворити структуру і зміст післявесільної обрядовості, визначити атрибути та символи.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11000
Appears in Collections:Статті та доповіді ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
104-108-1.pdf271.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.