Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10999
Title: Археологічні студії професора І. А. Линниченка наприкінці XIX - на початку XX ст.
Authors: Музичко, Олександр Євгенович
Muzychko, Oleksandr Ye.
Музычко, Александр Евгеньевич
Citation: Лукомор'я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор'я
Issue Date: 2008
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Іван Андрійович Линниченко
археологічні студії
археологія
«Одесский вестник»
Series/Report no.: ;Вип. 2.
Abstract: Істориків другої половини XIX - початку XX ст. відрізняла надзвичайна різнобічність наукових зацікавлень. Тому сучасний біоісторіограф має використовувати комплексний підхід до вивчення наукової біографії. Тим більше, що сьогодні науковці знову повертаються до проблеми пошуку ідеальної моделі міждисциплінарної інтеграції. Напевно, найяскравіший досвід такої інтеграції у XIX - на початку XX ст. надала археологія, що викликала інтерес з боку істориків різних спеціалізацій та напрямків. Не даремно поняття «археологія» часто використовувалось як синонім історичної науки (наприклад, археологічні з'їзди у Російській імперії були фактично з'їздами історичними). Історики-позитивісти вбачали в ній джерело об'єктивних наукових фактів, «останнє слово» у суперечках, що викликали архівні пошуки. Тому у науковій діяльності багатьох видатних російських та українських істориків присутній археологічний аспект. Цей аспект далеко не завжди належним чином враховується біоісторіографами. Наприклад, базова для української історіографії київська школа істориків В. Антоновича переважно розглядається як школа документалістів1. Археологічний доробок членів школи вивчений недостатньо. На нашу думку, він є не менш визначальним для характеристики методологічних, світоглядних, інституційних основ функціонування цієї школи.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10999
Appears in Collections:Статті та доповіді ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26-35-1.pdf502.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.