Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10992
Title: Формування та розвиток української громади в місті Аккерман у XIX ст.
Authors: Бачинська, Олена Анатоліївна
Бачинская, Елена Анатольевна
Bachynska, Olena A.
Citation: Лукомор'я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор'я
Issue Date: 2007
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Аккерман
українська громада
чисельність і склад населення
Series/Report no.: ;Вип. 1.
Abstract: Питання формування етнічного складу і господарських занять населення місг пониззя Дністра і Дунаю у XIX ст. комплексно майже не вивчались. На сьогодні існуючі дослідження міського населення Бессарабії XIX ст. торкаються, в основному, загальний процесів його формування і динаміки в усіх містах Бессарабії в цілому. Міста Південнои Бессарабії, а отже й Аккерман, в цих дослідженнях розглядаються досить побіжно1.! Наявні архівні та друковані матеріали дають характерні дані про походження і складі українського населення Придунайських степів і Буджака в комплексі та за окремими! населеними пунктами. Склад населення за нижченаведеними документами відбиває час, темпи та шляхи заселення не лише окремого міста Аккерман, але й усього і навколишнього регіону2. Вони дозволяють, хоча й не завжди повно, проаналізувати процеси формування та зміни чисельності українського населення Аккермана, показати | його місце і значення серед інших національних груп, а також повсякденне життя українців міста.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10992
Appears in Collections:Статті та доповіді ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
132-143-1.pdf561.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.