Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10953
Назва: Концептуальная тропология (опыт построения)
Інші назви: Концептуальна тропологія (досвід побудови)
Conceptual tropology (the design experience)
Автори: Райхерт, Константин Вильгельмович
Райхерт, Костянтин Вільгельмович
Rayhert, Konstantin V.
Бібліографічний опис: Актуальні проблеми філософії та соціології
Дата публікації: 2015
Ключові слова: логика
риторика
тропология
концептуализация
тропы
логіка
тропологія
концептуалізація
тропи
logic
rhetoric
tropology
conceptualization
tropes
Серія/номер: ;Вип. 7.
Короткий огляд (реферат): В статье раскрывается связь между концептуализаци- ей как логическим способом познания и риторическими тропами. Проясняются характеристики и функции таких тропов, как метафора, метонимия, ирония и антиэмфаза (концепт). Указывается, что троп, известный под названием «антиэмфаза», по сути, является тропом «символ» и тропом «метафтонимия», который представляет собой сочетание метафоры и метонимии. Показывается, что любая концептуализация строится по следующей схеме: с исходного домена (сферы-источника) в целевой домен (сферу-мишень) происходит перенос информации. В результате применения данной схемы можно получить концептуальные метафоры, метонимии, иронии, антиэмфазы (символы, метафтонимии, концепты) в зависимости от того, с какой целью осуществляется концептуализация. В перспективе упомянутая схема может быть применена к другим тропам, квазитропам и некоторым логическим способам познания, таким, например, как экстраполяция и экспликация.
У статті розкривається зв’язок між концептуалізацією як логічним способом пізнання та риторичними тропами. Проясняються характеристики й функції таких тропів, як метафора, метонімія, іронія та антиемфаза (концепт). Указується, що троп, відомий як «антиемфаза», насправді є тропом «символ» і тропом «метафтонімія», який є поєднанням метафори й метонімії. Показується, що будь-яка концептуалізація будується за такою схемою: із вихідного домену (сфери-джерела) у цільовий домен (до сфери-мішені) переноситься інформація. У результаті застосування цієї схеми можна отримати концептуальні метафори, метонімії, іронії, антиемфази (концепти, символи, метафтонімії) залежно від того, з якою метою здійснюється концептуалізація. У перспективі запропонована схема концептуалізації може бути застосованою до інших тропів, квазітропів і деяких логічних способів пізнання, зокрема екстраполяції й експлікації.
The relation between conceptualization and rhetorical tropes is exposed in the paper. The characteristics and functions of metaphor, metonymy, irony and antiemphasis (concept) are elucidated. It makes clear that generally speaking trope, known as anti-emphasis, is the trope of symbol and the trope of metaphtonymy that is the combination of metaphor and metonymy. It’s shown that every conceptualization is formed up on the basis of the following scheme: the transferring of information from source domain into target domain in the context of the conceptualization’s embodiment. As a result conceptual metaphors, metonymies, ironies and anti-emphases (concept, symbol, metaphtonymy) are produced according to the goals of the conceptualization. In the long term the scheme could be applied to other tropes, quasi-tropes and some logical ways of cognition (for example, extrapolation or explication).
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10953
Розташовується у зібраннях:Статті та доповіді ФІФ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
aprfc_2015_7_33.pdf77.91 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.