Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10911
Title: Німецька колонізація на Півдні Російської імперії в XIX – на початку XX століття
Other Titles: Немецкая колонизация на юге Российской империи В XIX – начале XX века
The German colonization in the south of the Russian Empire in XIX - the beginning of the 20th century
Authors: Шевченко, Вікторія Володимирівна
Шевченко, Виктория Владимировна
Shevchenko, V. V.
Citation: Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І. І. Мечникова, 25-27 квітня 2017 р. Секція : Історичні науки / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т ; за заг. ред.: В. Г. Кушнір, Н. О. Петрова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 .
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: колонізація
етнічні німці
колонія
переселенці
Причорномор’я
Бессарабія
колонизация
этнические немцы
колония
переселенцы
Причерноморья
Бессарабия
colonization
Ethnic Germans
colony
immigrants
Black Sea Coast
Bessarabia
Abstract: Стаття присвячена висвітленню питання про специфіку формування та розвиток німецьких колоній на Півдні Російської імперії в XIX – першій половині ХХ ст. Автор наголошує на тому, що XIX ст. стало періодом активної колонізації Причорномор’я та Бессарабії. У статті розкриваються причини, які вплинули на переселення німецьких колоністів у даний регіон.
Статья посвящена изучению вопроса о специфике формирования и развития немецких колоний на юге Российской империи в XIX - первой половине ХХ в. Автор отмечает, что XIX в. стал периодом активной колонизации Причерноморья и Бессарабии. В статье раскрываются причины, которые повлияли на переселение немецких колонистов в данный регион.
This article is devoted to studying of a question of specifics of formation and development of the German colonies in the south of the Russian Empire in XIX - the first half of the 20th century. The author notes that the XIX century became a period of active colonization of the Black Sea and Bessarabia. The article reveals the reasons that influenced the resettlement of German colonists in the region.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10911
Appears in Collections:Статті та доповіді ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
335-345.pdf270.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.