Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10910
Title: Економічне положення Британських домініонів у 20-ті роки ХХ-го століття
Other Titles: Экономическое положение Британских доминионов В 20-е годы ХХ века
The economic situation of the British dominions in the 20 years of the twentieth century
Authors: Шевцов, Олександр Сергійович
Шевцов, Александр Сергеевич
Shevtsov, O. S.
Citation: Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І. І. Мечникова, 25-27 квітня 2017 р. Секція : Історичні науки / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т ; за заг. ред.: В. Г. Кушнір, Н. О. Петрова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 .
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Реформи
економіка
криза
промисловість
Реформы
экономика
кризис
промышленность
Reforms
economy
crisis
industry
Abstract: Стаття присвячена вивченню важливих соціально-економічних процесів в Британських домініонах в період після першої світової війни. Розглядуються положення домініонів в світі, стан економіки (кредитно-фінансова система), стан сільського господарства, промисловості, торгівлі, стан тренспорту і тд. Розглядується процес посилення позицій домініонів в економіці, в промисловості та інших сферах. Також розглядується соціальна ситуація та положення робочих.
Статья посвящена изучению важных социально-экономических процессов в Британских доминионах в период после первой мировой войны. Рассматриваются положения доминионов в мире, состояние экономики (кредитно-финансовая система), состояние сельского хозяйства, промышленности, торговли, состояние транспорта и тд. Рассматривается процесс усиления позиций доминионов в экономике, промышленности и других сферах. Также рассматривается социальная ситуация и положение рабочих.
The article is devoted to the study of important social and economic processes in the British dominions in the period after the First World War. Dominion Rozhlyaduyutsya position in the world economy (monetary system), the state of agriculture, industry, commerce, state trensportu and so on. Rozhlyaduyetsya process of strengthening the position of the dominions of the economy, industry and other fields. Also rozhlyaduyetsya social situation and the position of the workers.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10910
Appears in Collections:Статті та доповіді ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
320-334.pdf288.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.