Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10907
Title: Діяльність Школи Америк в 1961-1991 роках
Other Titles: Деятельность Школы Америк в 1961-1991 годах
The activities School of the Americas in 1961-1991
Authors: Самофатов, Михайло Ігорович
Самофатов, Михаил Игоревич
Samofatov, M. I.
Citation: Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І. І. Мечникова, 25-27 квітня 2017 р. Секція : Історичні науки / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т ; за заг. ред.: В. Г. Кушнір, Н. О. Петрова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 .
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Школа Америк
Латинська Америка
Зона Панамського каналу
диктатура
військові злочини
боротьба з комунізмом
Латинская Америка
Зона Панамского канала
военные преступления
борьба с коммунизмом
School of the Americas
Latin America
Panama Canal Zone
dictatorshipm
military crimes
fighting with communism
Abstract: У статті розглядається діяльність найбільшого військово-тренувального центру в Латинській Америці - Школи Америк, який відомий чималою кількістю диктаторів та військових злочинців серед своїх випускників. Школа Америк є головним символом політики США щодо латиноамериканських країн. Сформовані висновки щодо ролі Школи Америк в політичному житті регіону.
В статье рассматривается деятельность самого крупного военно-тренировочного центра в Латинской Америке – Школе Америк, который известный огромным количеством диктаторов и военных преступников среди своих выпускников. Школа Америк является главным символом политики США касательно латиноамериканских стран. Сформированы выводы о роли Школы Америк в политической жизни региона.
In the article is regarding activity of the biggest military training center in Latin America - School of Americas, which is well-known for big number of dictators and military criminals among its graduates. School of Americas is the main symbol of USA politics concerning Latin American countries. Formed conclusions about role of the School of the Americas in political life of region.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10907
Appears in Collections:Статті та доповіді ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
295-301.pdf229.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.