Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10894
Назва: Поняття «постiндустріальне суспiльство» в європейській і американській громадській думці другої половини ХХ століття
Інші назви: Понятие «постиндустриальное общество» в европейской и американской общественной мысли второй половины ХХ века
The concept of «postindustrial society» in the European and American public thought of the second half of thE XX century
Автори: Голодецький, Д. Л.
Голодецкий, Д. Л.
Holodetskyi, D. L.
Бібліографічний опис: Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І. І. Мечникова, 25-27 квітня 2017 р. Секція : Історичні науки / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т ; за заг. ред.: В. Г. Кушнір, Н. О. Петрова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 .
Дата публікації: 2017
Видавництво: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова: постiндустрiалiзм
постiндустрiальне суспiльство
інформаційне суспільство
хвильова теорiя
постиндустриализм
постиндустриальное общество
информационное общество
волновая теория
post-industrializm
information society
the wave theory
Короткий огляд (реферат): В даній статті розглядаються зародження і розвиток концепції постіндустріального суспільства, яке мало місце в другій половині ХХ в Європі і США. Автор звертає увагу на різницю у поглядах дослiдникiв на виникнення, суть і назву явища, що описано теорiєю постіндустріального суспільства. Проаналiзованi погляди таких провiдних дослiдникiв постіндустріального суспільства, як Д. Белл, Е. Тофлер, Г. Маркузе, М. Кастельяс. Роблячи висновки, можна стверджувати, що всі дослідники сходяться на тому, що головною характеристикою постіндустріального суспільства є ключова роль виробництва, обробки і розподілу інформації. Усі теорії постіндустріального суспільства схиляються до оптимістичного, еволюційному підходу, який ставить головний акцент на значний розвиток технологічних інновацій.
В данной статье рассматриваются зарождение и развитие концепции постиндустриального общества, которое имело место во второй половине ХХ в Европе и США. Автор обращает внимание на разницу во взглядах исследователей на возникновение, сущность и название явления, описано теорией постиндустриального общества. Проанализированы взгляды таких ведущих исследователей постиндустриального общества, как Д. Белл, Э. Тоффлер, Г. Маркузе, М. Кастельяс. Делая выводы, можно утверждать, что все исследователи сходятся на том, что главной характеристикой постиндустриального общества ключевая роль производства, обработки и распределения информации. Все теории постиндустриального общества склоняются к оптимистическому, эволюционном подхода, который ставит главный акцент на значительное развитие технологических инноваций.
In This article discusses the emergence and development of post-industrial society, which took place in the second half of the twentieth century in Europe and the United States. The author draws attention to the difference in the views of researchers on the origin, nature and name of the phenomenon, described with the theory of post-industrial society. It analyzes views of leading researchers of the post-industrial society, as D. Bell, E. Toffler, H. Marcuse, M. Kastelyas. Making conclusions it can be alleged that all researchers agree that the main characteristic of the post-industrial society is a key role in the production, processing and distribution of information. All theories of postindustrial society lean towards the optimistic, evolutionary approach that puts the emphasis on the significant development of technological innovation
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10894
Розташовується у зібраннях:Статті та доповіді ФІФ

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
256-262.pdf228.31 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.