Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10890
Title: Повстання Калпепера у Кароліні 1677-78 років
Other Titles: Восстание Калпепера в Каролине 1677-1678 года
Culpeper’s rebellion in Carolina 1677-1678
Authors: Гальчинський, Олексій Валерійович
Гальчинский, Алексей Валерьевич
Halchynskyi, O. V.
Citation: Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І. І. Мечникова, 25-27 квітня 2017 р. Секція : Історичні науки / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т ; за заг. ред.: В. Г. Кушнір, Н. О. Петрова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 .
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Кароліна
Калпепер
Олбемарле
Істчерч
Томас Міллер
Джордж Дюрант
Джон Харві
повстання Калпепера
Каролина
Албемарле
Истчерч
Томас Миллер
Джон Харви
восстание Калпепера
Carolina
Culpeper
Albemarle
Eastchurch
Thomas Miller
Jorge Durant
John Harvi
Culpeper’s rebellion
Abstract: Стаття присвячена повстанню Калпепера – кульмінації протиріч між двома фракціями Кароліни. У XVII ст. Кароліна була молодою колонією, куди приїжджали люди різних станів та професій. Кароліну навіть прозвали «розбійницькою гаванню». Але королівська влада не могла миритися із вільною колонізацію. Патент на Кароліну був виданий восьми лордам-власникам, котрі слабо рахувалися із інтересами колоністів. Колонія розділилася на дві фракції – одні були на боці лордів-власників, а інші проти. Повстання Калпепера стане розв’язкою цих протиріч і покаже слабкість системи управління восьми лордів-власників.
Статья посвящена восстанию Калпепера – кульминации противоречий между двумя фракциями Каролины. В XVII ст. Каролина была молодой колонией куда приезжали люди разных сословий и профессий. Каролину даже называли «гаванью разбойников». Но королевская власть не могла мириться с вольной колонизацией. Патент на Каролину был выдан восьми лордам-собственникам, которые мало считались с интересами колонистов. Колония разделилась на две фракции – одни были на стороне лордов-собственников, а другие против них. Восстание Калпепера станет развязкой этих противоречий и покажет слабость системы управления восьми лордов-собственников.
Article is devoted to Culpeper’s rebellion which was the culmination of contradiction between two factions in Carolina. In XVII c. Carolina was а young colony, where came people of different estates and professions. Carolina was named as “robbery harbor”. But the royal authority can’t accept the fact of free colonization. The patent on Carolina was issued to eight lords-proprietors, which little heed to the colonist interests. Colony divided on two factions – one of them was at lords-proprietors side, and others was against them. Culpeper’s rebellion becomes interchange of this contradictions and will show weak of eight lords-proprietors governance.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10890
Appears in Collections:Статті та доповіді ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
249-256.pdf233.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.