Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10887
Title: Історія розвитку Балтійського флоту часів «холодної війни» в джерелах, радянській та пострадянській історіографії
Other Titles: История развития Балтийского флота в советской и постсоветской историографии
History of Baltic fleet in soviet and post-soviet historiography
Authors: Величко, Т. О.
Величко, Т. А.
Velychko, T. O.
Citation: Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І. І. Мечникова, 25-27 квітня 2017 р. Секція : Історичні науки / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т ; за заг. ред.: В. Г. Кушнір, Н. О. Петрова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 .
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: ВМФ СРСР
Балтійський флот
кораблебудування
ВМФ СССР
Балтийский флот
кораблестроение
fleet of the Soviet Union
Baltic fleet
shipbuilding
Abstract: В данній статті розглядається відображення розвитку Балтійського флоту в радянській та пострадянській історіографії. Аналізується становлення Балтійського флоту та в цілому ВМФ СРСР у період «холодної війни». Даеться аналіз будівництва корабельного складу Балтійського флоту в повоєнні роки.
В данной статье рассматривается отражение развития Балтийского флота в советской и постсоветской историографии. Дается становлению Балтийского флота и в целом ВМФ СССР в период «холодной войны». Дается анализ строительства корабельного состава Балтийского флота в послевоенные годы.
In this article the reflection of development of the Baltic fleet is examined in soviet and post-soviet historiography. Becoming of the Baltic fleet and on the whole fleet of the Soviet Union during the Cold War. The analysis of building of ship composition of the Baltic fleet is given in post-war years.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10887
Appears in Collections:Статті та доповіді ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
243-249.pdf228.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.