Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10879
Title: Жіноче чернецтво у ранньовізантійському Єгипті (на матеріалах «Житія святої Євфросинії»)
Other Titles: Женское монашество в ранневизантийском Египте (на материалах «Жития святой Евфросинии»)
Women monasticism in early Byzantine Egypt (based on «Life of saint Euphrosyne»)
Authors: Жиленко, Ганна Олегівна
Жиленко, Анна Олеговна
Zhylenko, H. O.
Citation: Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І. І. Мечникова, 25-27 квітня 2017 р. Секція : Історичні науки / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т ; за заг. ред.: В. Г. Кушнір, Н. О. Петрова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 .
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Євфросинія Александрійська
жіноче чернецтво
V ст.
рання Візантія
Єгипет
Евфросиния Александрийская
женское монашество
V в.
ранняя Византия
Египет
Euphrosyne Alexandrine
women monasticism
V century
early Byzantine
Egypt
Abstract: Стаття розглядає проблему виникнення, написання та видань житія святої Євфросинії Александрійської, загального положення чернецтва у Єгипті V ст.; розглянуто сам текст житія та питання, які виникають під час його інтерпритації. На основі проаналізованого матеріалу авторка доходить до висновку, що «Житіє» має свої індивідуальні та схожі з іншими випадками риси взаємодії та взаємного впливу чернецтва та місцевого населення. Житіє цієї святої є свідченням тих крайнощів, яких припускалися люди високого соціального положення заради служіння Богові.
В статье рассмотрена проблема возникновения, написания и изданий жития Святой Евфросинии Александрийской, положение о монашестве в Египте V в.; рассмотрен сам текст жития и вопросы, которые возникают во время чтения. Святая Евфросиния интересна для нас тем, что отображает стремление обеспеченных христиан к добровольному мученичеству. Житие этой святой является для нас свидетельством тех крайностей, к которым прибегали люди высокого социального положения ради служения Богу.
In this article we will examine a number of questions regarding appearance, writings and publications of Life of Saint Euphrosyne Alexandrine, general position of monasticism in Egypt in V century. Also we will analyze the text of Life and address the questions which will arise while studying the problem. The article is of particular historic interest as it deals with the phenomenon of voluntary renunciation of the material world exemplified by wealthy Christians› idea of spiritual life.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10879
Appears in Collections:Статті та доповіді ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
212-220.pdf239.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.