Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10868
Title: Формули звертання у польских казках та легендах
Authors: Фурман, Тетяна
Citation: Філологічні студії
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Войцева, Олена Андріївна
Войцева, Елена Андреевна
Voitseva, Olena A.
Keywords: когнітивна лінгвістиrа
лігвокульторологія
польська лінгвокультурологія
особливості світобачення поляків
Series/Report no.: ;Вип. 7
Abstract: У сучасній лінгвістиці багато уваги приділяється когнітивній лінгвістиці та лігвокульторології, що орієнтуються на культурний фактор в мові і на мовленнєвий фактор в людині [4, 18]. Дослідження польської лінгвокультури дає змогу сформувати загальну думку про особливості поведінки, життя в польському середовищі. Найбільш ґрунтовні спроби її вирішення знаходимо в працях В. Гумбольдта, основні положення їх зводяться до того, що: 1) матеріальна і духовна культура втілюються в мові; 2) будь-яка культура національна, її національний характер виражено у мові за допомогою особливого бачення світу; мові притаманна специфічна для кожного народу внутрішня форма (ВФ); 3) внутрішня форма мови – це відбиття «народного духу», його культури; 4) мова є перехідною ланкою між людиною і навколишнім світом. Ці думки почали розвивати О. О. Потебня [8], С. Г. Воркачов [2], В. В. Красних [6], В. А. Маслова [7], Е. Сепір [9], В. М. Телія [10], Н. І. Формановська [12], зокрема, українські – В. В. Жайворонок [3], В. І. Кононенко [5], О. А. Войцева [1] та польські вчені – Є. Бартмінський [12], В. Хлебда [13], A. Скуджик [16], M. Марцьяник [14], Е. Томічек [17], К. Oжуг [15].
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10868
Appears in Collections:Філологічні студії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
124-128.pdf308.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.