Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10864
Title: Діяльність Київської громади у спогадах Олександра Русова
Other Titles: Деятельность Киевской громады в воспоминаниях Александра Русова
Activity of the Kyivska Gromada in Alexander Rusov’s memories
Authors: Прокопенко, А. А.
Прокопенко, А. А.
Prokopenko, A. A.
Citation: Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І. І. Мечникова, 25-27 квітня 2017 р. Секція : Історичні науки / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т ; за заг. ред.: В. Г. Кушнір, Н. О. Петрова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 .
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Олександр Русов
Київська громада
Стара громада
спогади
В. Антонович
М. Драгоманов
Александр Русов
Киевская громада
Старая громада
воспоминания
Н. Драгоманов
Alexander Rusov
Kyivska Gromada
Stara Gromada
memories
V. Antonovych
N. Dragomanov
Abstract: У статті розглянуто відображення діяльності Київської громади у щоденнику українського земського статистика, етнографа, фольклориста і громадського діяча Олександра Русова. Визначена його власна роль та внесок у роботу організації через призму спогадів О. Русова, висвітлено особистості учасників Київської громади. З’ясована особливість дослідження історії України за допомогою щоденників та спогадів О. Русова.
В статье рассмотрено отражение деятельности Киевской Старой громады в дневнике украинского земского статистика, этнографа, фольклориста и общественного деятеля Александра Русова. Определена его собственная роль и вклад в работу организации через призму воспоминаний А. Русова, освещены личности участников Киевской громады. Выяснена особенность исследования истории Украины с помощью дневников и воспоминаний А. Русова.
The article is dedicated to the represent of activity of the Kyivska Gromada the memories of Ukrainian statistic, anthropologist, folklorist and social activist Alexander Rusov. The author defines its own role and contribution to the work of the organization through the prism of A. Rusov’s memories; it highlights the personalities of the Kyivska Gromada’s members. The author founds the features of the study of history of Ukraine through A. Rusov’s diaries and memories.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10864
Appears in Collections:Статті та доповіді ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
174-182.pdf242.41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.