Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10859
Title: Зародження та діяльність Ужгородських осередків «Пласту» в період скаутського інтернаціоналізму (за матеріалами журналу «Пластун-Юнак-Черкейс»)
Other Titles: Зарождение и деятельность Ужгородских ячеек «Пласта» в период скаутского интернационализма (по материалам журнала «Пластун-Юнак-Черкейс»)
Origin and activity of the Uzhhorod’s center «Plast» in the period of scout internationalism (on materials of the «Plastun-Unak-Cherkeys» magazine)
Authors: Ісак, В. М.
Исак, В. М.
Isak, V. M.
Citation: Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І. І. Мечникова, 25-27 квітня 2017 р. Секція : Історичні науки / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т ; за заг. ред.: В. Г. Кушнір, Н. О. Петрова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 .
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: «Пласт»
Ужгород
Карпатська Україна
пластова ідея
Закарпаття
Карпатская Украина
пластовая идея
Закарпатье
«Plast»
Uzhhorod
Carpathian Ukraine
plast’s idea
Transcarpathia
Abstract: Українська скаутська організація «Пласт» у міжвоєнний період має досить розвинуту систему. Пластові осередки з’являються на нових територіях, відбувається відновлення старих осередків. У цей час пластова ідея поширюється на теренах Карпатської України і Ужгород стає одним із центрів пластового руху.
Украинская скаутская организация «Пласт» в межвоенный период имеет достаточно развитую систему. Пластовые ячейки появляются на новых территориях, происходит восстановление старых ячеек. В это время пластовая идея распространяется на территории Карпатской Украины и Ужгород становится одним из центров пластового движения.
The Ukrainian scout organization «Plast» during the interwar period has rather developed system. Plast’s centers appear in new territories, and restorated old centers. At this time the plast’s idea extends to territories of the Carpathian Ukraine and Uzhhorod becomes one of the centers of the plast’s movement.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10859
Appears in Collections:Статті та доповіді ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
131-139.pdf236.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.