Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10768
Title: Аксіологічна лексика у романі Софії Андрухович «Фелікс Австрія»
Authors: Юдіна, Тетяна
Citation: Філологічні студії
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Пейчева, Ольга Миколаївна
Keywords: аксіологія
Софія Андрухович
«Фелікс Австрія»
аксіологічна лексика
Series/Report no.: ;Вип. 6.
Abstract: Поняття аксіологія входить у коло філософських проблем, але останнім часом у лінгвістичній науці зростає увага до вивчення аксіологічної складової мовного значення та мовних смислів. Проблема вивчення оцінки та оцінного значення цікавить багатьох дослідників: Арутюнова Н. Д., Бойко Н. І., Космеда Т. А., Онищенко І. В., Равлюк С. І. та ін. Феномен мовної оцінки є неоднозначним явищем, яке прямо або опосередковано відо-бражено у філософській парадигмі пізнання і отримує безліч науково-лінгвістичних інтерпретацій свого значення, структурного статусу та функціональних характеристик. Однозначним є той факт, що філософські та лінгвістичні дослідження у площині аксіологічної оцінки тісно взаємопов’язані й обумовлюють одне одного, оскільки проблеми цінності й оцінки трактують за допомогою аналізу лінгвістичних явищ, пов’язаних з експлікацією оцінки, і навпаки, слова з оцінною семантикою виводять з основних філософських аксіологічних формулювань.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10768
Appears in Collections:Філологічні студії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
167-170.pdf348.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.