Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10753
Title: Символічне значення вінка в контексті українського весільного обряду
Authors: Пастух, Олена
Citation: Філологічні студії
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Яковлєва, Ольга Василівна
Яковлева, Ольга Васильевна
Yakovlieva, Olha V.
Keywords: термін символ
вінок
український весільний обряд
Series/Report no.: ;Вип. 6.
Abstract: Мова на сучасному етапі розвитку лінгвістики вивчається у тісному зв’язку з культурою народу. В цьому аспекті інтерес дослідників привертають народні звичаї, вірування, традиції, що дбайливо збережені у мовних проявах. Актуальним є вивчення символічних значень як фрагментів етнокультури в рамках етнолінгвістики. Не викликає заперечень думка про те, що мова – це скарбниця духовної культури етносу, яка матеріалізується, в тому числі й у феномені символу.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10753
Appears in Collections:Філологічні студії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
105-109.pdf359.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.