Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10736
Title: Граматичні засоби репрезентації категорії діалогічності в політичних телешоу
Authors: Лісіна, Злата
Citation: Філологічні студії
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Кондратенко, Наталія Василівна
Кондратенко, Наталья Васильевна
Kondratenko, Nataliia V.
Keywords: текст
діалогічність
діалогічність в політичних текстах
Series/Report no.: ;Вип. 7
Abstract: Поняття тексту є одним з найбільш досліджуваних у лінгвістиці. Проблема тексту освітлена в працях вітчизняних та зарубіжних лінгвістів, в останньому двадцятилітті ХХ століття стала провідною ланкою для дослідницьких праць таких дослідників, як Т. А. ван Дейк, Г. Г. Почепцов, І. М. Колегаєва, О. П. Воробйова, Т. В. Радзієвська, О. О. Селіванова та ін. Проблематика тексту багатоаспектна, одним із напрямів її аналізу полягає у вивченні особливостей комунікативного потенціалу тексту та його скерованості на адресата. Ці аспекти щодо фактору адресованості тексту висвітлено М. М. Бахтіним, який визначив таке висловлювання діалогічним. Дослідник вважає, що сутність діалогу становить основу нашого спілкування. Це виявляється в скерованості мовних засобів, які використовує мовець, на адресата та можливості побудови різних конструкцій, що подають відповідь на певний блок реплік. Ця думка стала підґрунтям діалогічного розуміння тексту, а скерованість на адресата було визначено як діалогічність. Категорія діалогічності виявляє себе вважливим критерієм в мові та мовленні, в різних соціальних групах та визначає контактування, функціонування тексту між людьми, об’єднаннями тощо.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10736
Appears in Collections:Філологічні студії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
70-75.pdf313.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.