Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10717
Title: Прецедентні феномени в текстах електронних ЗМІ
Authors: Борщ, Мирослава
Citation: Філологічні студії
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Пейчева, Ольга Миколаївна
Keywords: електронні ЗМІ
антропоцентрична парадигма
прецедентні феномени
універсальні ПФ
національні ПФ
твори мистецтва
Series/Report no.: ;Вип. 7
Abstract: Формування антропоцентричної парадигми в сучасному мовознавстві пов'язане з інтересом вчених до феномену «людина-мовець» (Homo Loquens). Мова не може вивчатися без дослідження комунікативної функції, орієнтації на адресата. Бурхливий розвиток лінгвістичної прагматики призводить до того, що увага дослідників переноситься з того, що говориться, на те, що мається на увазі, який мовленнєвий намір рухає мовною особистістю при виборі тих чи інших мовних засобів. Тому закономірним є інтерес вчених до інтертекстуальності, яка представляє собою імпліцитну компресію смислів, що актуалізується автором і інтерпретується читачем з опорою на певні пресуппозиції і фонові знання.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10717
Appears in Collections:Філологічні студії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23-26.pdf301.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.