Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10715
Title: Перекладацькі трансформації на матеріалі українського перекладу твору Браніслава Нушича «Автобіографія»
Authors: Бондар, Уляна
Citation: Філологічні студії
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Мінкевич, Еріка Еразмусівна
Минкевич, Эрика Эразмусовна
Minkevych, Erika E.
Keywords: переклад
трансформаційний метод
Браніслав Нушич
Автобіографія
додавання
опущення
перестановка
синонімічні заміни
конкретизація
генералізація
Series/Report no.: ;Вип. 7
Abstract: Мова, як відомо, є найважливішим засобом людського спілкування, за допомогою якого люди обмінюються думками і досягають взаємного розуміння. Спілкування людей за допомогою мови здійснюється двома шляхами: в усній і в письмовій формі. Якщо мовці володіють однією мовою, то спілкування відбувається безпосередньо, однак, коли люди володіють різними мовами, безпосереднє спілкування стає вже неможливим. У цьому випадку на допомогу приходить переклад, який є важливим допоміжним засобом, що забезпечує виконання мовою її комунікативної функції в тих випадках, коли люди висловлюють свої думки різними мовами. Переклад відіграє велику роль в обміні думками між різними народами і служить справі поширення скарбів світової культури.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10715
Appears in Collections:Філологічні студії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12-16.pdf309.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.