Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10682
Title: Міфоцентризм буття і культури
Authors: Яремчук, Оксана Василівна
Yaremchuk, Oksana V.
Яремчук, Оксана Васильевна
Citation: Історична психологія та мультикультурність : зб. ст. II Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. "Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки" 5 лютого-5 березня 2015 р. : до 150-тої річниці Одеського нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова : присвяч. світлій пам’яті засновника іст. психол. в Україні проф. І. Г. Білявського / ОНУ ім. І.І. Мечникова [та ін.] ; заг. ред.: О. В. Яремчук . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 663 с.
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: міфоцентризм
культурно-історичний розвиток
поведінка особистості
поведінка суспільства
соціальна психологія
Abstract: Для сучасного етапу становлення цивілізації характерними є стрімкі зміни культурних, ціннісних основ життя. На наш погляд, це є закономірним етапом розгортання творчого потенціалу особистості та спільноти, який ще не будучи позначений науковими засобами, оприявнюється в міфологічних формах у процесі етнокультурної міфотворчості суб’єкта. У всьому різноманітті проявів перехідного стану необхідно виявити найбільш важливі або сенсоутворювальні фактори, що визначають напрям культурно-історичного розвитку. Роль моделі, яка пояснює поведінку особистості і суспільства в різні історичні моменти, була зазначена ще Е. Еріксоном (1975). У пошуку системо- й сенсопокладальних факторів актуального історичного моменту й, відповідно, означуючи парадигму («зразок») його осмислювання й переживання, наголосимо на її пояснювальній та прогностичній валідності щодо життєздійснення окремої особистості та етнічної спільноти як суб’єктів. На наш погляд, цьому критерію відповідає парадигма етнокультурної міфотворчості в соціальній психології.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10682
Appears in Collections:Статті та доповіді ФМФІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
198-207.pdf224.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.