Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10653
Title: Особливості механізму державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні
Authors: Казінова, Наталя Геннадіївна
Citation: Матеріали VIІІ Міжнародного круглого столу "Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів" (05 травня 2017 року, м. Одеса) : захід присвяч. святкуванню 152-річчя створення Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова : збірник / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту [та ін.]; відп. ред. Н. Л. Кусик. – Одеса : ЛЕРАДРУК, 2017. – 234 с.
Issue Date: 2017
Keywords: держава
механізм
регулювння
інвестиційна діяльність
Abstract: Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні є важливою складовою системи управління економікою та інструментом реалізації інвестиційної політики держави. Головною його метою є створення умов для динамічного, збалансованого соціально- економічного розвитку України. Для визначення ролі держави в управлінні інвестиційною діяльністю, в першу чергу, необхідно визначитись, що собою являє державне регулювання. Отже, державне регулювання – це сукупність інструментів, за допомогою яких відповідні органи держави на базі законодавства та в межах своєї компетенції здійснюють вплив на процес функціонування тієї чи іншої сфери суспільного життя.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10653
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
174-178.pdf271.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.