Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10648
Title: Удосконалення обліку готівки в національній валюті на підприємствах України
Authors: Гнесь, Марта Олександрівна
Citation: Матеріали VIІІ Міжнародного круглого столу "Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів" (05 травня 2017 року, м. Одеса) : захід присвяч. святкуванню 152-річчя створення Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова : збірник / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту [та ін.]; відп. ред. Н. Л. Кусик. – Одеса : ЛЕРАДРУК, 2017. – 234 с.
Issue Date: 2017
Keywords: облік
готівка
національна валюта
підприємство
Abstract: Операції, що відбуваються на підприємстві, пов’язані з придбанням, виробництвом і продажем послуг, а отже, з оплатою та отриманням грошових коштів та їх еквівалентів. Оскільки грошові кошти та їх еквіваленти мають властивість обертатися, ступінь ризику помилок в обліку та контролю на відповідній ділянці обліку досить значний. Саме у контексті підвищення якості обліково-аналітичної інформації, як до окремих об’єктів обліку, так і до звітності на підприємстві в цілому, мають бути належно забезпечені такі фундаментально якісні характеристики як правдивість, точність, повнота, нейтральність, що формуються на основних принципах надання та розкриття обліково-аналітичної інформації.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10648
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
149-153.pdf257.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.