Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10644
Title: Перспективи обліку дебіторської заборгованості на підприємствах України
Authors: Білан, Катерина Віталіївна
Citation: Матеріали VIІІ Міжнародного круглого столу «Актуальні соціально- економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів» (05 травня 2017 року, м. Одеса)
Issue Date: 2017
Keywords: облік
дебіторська заборгованість
підприємства України
Abstract: Діяльність вітчизняних підприємств у сучасних умовах господарювання неможлива без виникнення та формування заборгованості покупців товарів та замовників послуг та робіт. Дебіторська заборгованість згідно з П(С)БО 10 – це заборгованість дебіторів підприємству на певну дату [2]. Враховуючи існуючи підходи до визначення, можна зробити висновок, що дебіторська заборгованість не є поняттям відносним і статичним. Це є певна сума грошей чи їх еквівалентів, яку підприємство має право отримати від покупця чи замовника у певний період часу. Отже, облік дебіторської заборгованості не обмежується показниками на кінець і початок звітного періоду. Дані можуть змінюватися щоденно, що в свою чергу впливає на прийняття рішень щодо організації діяльності підприємства в цілому, адже надходження коштів від реалізації товарів та послуг є основним джерелом для функціонування підприємств.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10644
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
135-139.pdf258.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.