Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10636
Title: Загальне і специфічне у функціонуванні зв’язків з громадськістю в Східних і Західних цивілізаціях
Authors: Саустян, Катерина Юріївна
Citation: Історична психологія та мультикультурність : збірник статей ІІІ міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки», 1 лютого-1 березня 2016 року : присвяч. 25 річниці заснування наук. шк. іст. психол. в ОНУ імені І.І. Мечникова / Одеський нац. університет ім. І. І. Мечникова [та ін.] ; редкол.: Л. М. Дунаєва [та ін.] . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016.
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: зв’язки з громадськістю
паблік рилейшнз
історія PR
Схід і Захід
Abstract: Актуальність вивчення історії розвитку зв’язків з громадськістю (паблік рилейшнз, PR) пов’язана з тим, що саме через призму історичної еволюції можна виявити закономірності їх подальшого розвитку, оцінити їх сучасний рівень і зрозуміти ті особливості, які притаманні їм у різних сферах діяльності, в різних цивілізаціях, державах і регіонах. Знання історичного минулого PR, комунікаційних традицій різних країн і народів дозволяє зрозуміти принципи їх функціонування, обґрунтованість використання різноманітних підходів при вирішенні тих чи інших завдань у різних економічних, політичних, ідеологічних, соціокультурних умовах.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10636
Appears in Collections:Статті та доповіді ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
247-257.pdf383.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.