Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10623
Title: Міжнародні зобов’язання України в галузі морського транспорту: окремі аспекти
Other Titles: International obligations of Ukraine in the sphere of sea transport: selected aspects
Authors: Стрельцова, Євдокія Джонівна
Streltsova, Yevdokiia D.
Стрельцова, Евдокия Джоновна
Citation: Україна та ЄС: можливості та перспективи співпраці: матеріали, доповіді Інтернет-конф. в рамках проекту «Кафедра Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні» (18-19 травня 2017 р., м. Маріуполь)
Issue Date: 2017
Publisher: Донецький державний університет управління
Keywords: безпека мореплавства
право ЄС
відповідність до європейських стандартів
marine safety
law of the EU
compliance with the European standards
Abstract: Ратифікація Україною Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами- членами, з іншої стороні, відкриває нові можливості та перспективи для відродження та подальшого розвитку морської транспортної галузі України та співпраці на міжнародному рівні. Поряд з іншим, це передбачає реструктуризацію та оновлення транспортного сектору України і поступову гармонізацію діючих стандартів та політики з існуючими в ЄС; покращення руху пасажирів та вантажів, зростання плинності транспортних потоків між Україною, ЄС і третіми країнами регіону за рахунок усунення адміністративних, технічних, прикордонних та інших перешкод, поліпшення транспортної мережі та модернізації інфраструктури; тощо (ст. 368 Угоди). Це ствердження ґрунтується на положеннях Угоди, в яких наголошується, що «законодавче наближення сприятиме подальшій лібералізації та відкритості взаємному доступу на ринки Сторін та руху пасажирів та вантажів».
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10623
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
346-349.pdf347.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.