Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10579
Title: Два століття служіння книзі. Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817–2017
Authors: Алєксєєнко, Майя Володимирівна
Подрезова, Марина Олексіївна
Полевщикова, Олена Вікторівна
Пружина, Валентина Павлівна
Самодурова, Віра Володимирівна
Подрезова, Марина Алексеевна
Podrezova, Maryna O.
Pruzhyna, Valentyna P.
Пружина, Валентина Павловна
Polevshchykova, Olena V.
Полевщикова, Елена Викторовна
Samodurova, Vira V.
Самодурова, Вера Владимировна
Citation: Два століття служіння книзі. Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817–2017 : / М. В. Алєксєєнко, М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова, В. П. Пружина, В. В. Самодурова ; авт. вступ. ст. та наук. ред. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. О. С. Мурашко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2017. – 292 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Бібліотека Рішельєвського ліцею (1817–1865)
Бібліотека Новоросійського університету (1865–1920)
Бібліотека в період реформування вищої освіти (1920–1933)
Бібліотека Одеського державного університету в період 1933–1991 рр.
Університетська бібліотека в період незалежної України (1991–2017)
Abstract: В монографії, на основі архівних документів, спогадів та виданих джерел, розглядається історія виникнення, становлення та розвитку Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова; приділяється увага керівникам та відомим співробітникам бібліотеки, що відігравали важливу роль у її діяльності. Праця підготовлена з нагоди ювілею бібліотеки. За двохсотрічну історію кожний період накладав свій відбиток на стан її фондів, зміст роботи, інтереси читачів. Книга адресована фахівцям бібліотечної справи, співробітникам музеїв, архівів, краєзнавцям, науковцям та книголюбам.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10579
ISBN: 978-617-689-211-3
Other Identifiers: УДК 027.7:378.4(477.74-25)“1817/2017”
Appears in Collections:Монографії НБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
istNB200+.pdfмонографія3.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
il+.pdfілюстрації18.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.