Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10563
Title: Дослідження місця вчинення злочину у кримінально-правовій науці
Authors: Родіонова, Тетяна Василівна
Citation: Ольвійський форум – 2017: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі: ХІ міжнар. наук.-практ. конф. (8-11 червня 2017 р., м. Миколаїв)
Issue Date: 2017
Publisher: Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Keywords: ознака «місце вчинення злочину»
«предмет злочину»
«обстановка вчинення злочину»
«спосіб вчинення злочину»
лінгвістичне тлумачення
Abstract: У сучасній українській кримінально-правовій науці ознака «місце вчинення злочину» досліджувалось у працях Л.П. Брич, 3.А. Загиней, А.А. Музики та Є.В. Лащука, І.І. Присяжнюка та інших науковців. Праці згаданих науковців створюють необхідний фундамент для подальших досліджень поняття місця вчинення злочину. Проте вивчення цих праць та інших доступних нам джерел дозволяють дійти висновку, що у теорії кримінального права існують розбіжності в поглядах науковців на зміст ознак «місце вчинення злочину», «предмет злочину», «обстановка вчинення злочину», «спосіб вчинення злочину» тощо. Для розмежування цих ознак науковці застосовують різні методи і прийоми, зокрема, лінгвістичного тлумачення, інші методи кримінально- правової герменевтики. Однак застосування зазначених методів і прийомів часто призводить до неоднакового тлумачення ознак складів злочинів, що впливає на якість правозастосовної діяльності.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10563
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
52-54.pdf247.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.