Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10551
Title: Заклад культури як суб’єкт цивільних правовідносин
Authors: Менська, Олена Анатоліївна
Менская, Елена Анатольевна
Menska, Olena A.
Citation: Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В. Васьковського : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 26 травня 2017 р.) / упоряд.і відповід.ред. І.С. Канзафарова ; Одес.нац.ун-т ім. І.І. Мечникова ; економ.прав.ф-т. – Одеса : Астропринт, 2017.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Цивыльний кодекс України
заклади культури
цивільні правовідносини
Abstract: Відповідно до ст. 1 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) [1], цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засно-вані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. Учасниками таких відносин є, зокрема, заклади культури, які набули статусу юридичної особи. Закладом культури вважається юридична особа, основною ді-яльністю якої є діяльність у сфері культури, або структурний підрозділ юридичної особи, функції якого полягають у прова-дженні діяльності у сфері культури (п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону Укра- їни «Про культуру» [2]).
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10551
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27-33.pdf107.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.